Работно време: 08:00 - 18:00 часа
свържете се с нас - 0884377758
()

    Междинна сума

    Лични Данни

    Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

    Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от АНЯ ЛАШ ООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на АНЯ ЛАШ ООД.  Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и АНЯ ЛАШ ООД, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години.

    Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адрес както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.